Tarihçe

Yabancı Diller Yüksekokulu, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 11/12/2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kurulmuştur. Yüksekokulumuz, kurulduğu günden beri üstlendiği misyon ve ilkelerine uygun olarak, ilgili mevzuatlarda belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde hizmet vermektedir. Şu anda;

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi > İngilizce Öğretmenliği

Edebiyat Fakültesi > İngiliz Dili ve Edebiyatı

Fen Bilimleri Enstitüsü (Kimya ve İnşaat Mühendisliği Programları)

öğrencilerine hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi sağlamaktadır.

Şu anda 1 Doç.Dr. , 2 Dr.Öğr.Üyesi , 1’i Yabancı uyruklu 19 İngilizce öğretim görevlisi, 1 Almanca öğretim görevlisi, 1 Fransızca öğretim görevlisi olmak üzere 24 Öğretim Elamanı okulumuz bünyesinde görev yapmaktadır.

Önceliğimiz Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası gereğince yabancı dil eğitimi ve öğretimini güçlendirmek, alan uzmanı yetkin personel kapasitemizi artırmak, uluslararası projeler aracılığı ile mevcut politikayı desteklemek, mevcut ders saatlerini artırmak, öğrencilerin daha iyi koşullarda dil eğitimi almalarını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik teçhizatı sağlamak, eksiği olan dersliklerimizin eksiklerini tamamlamaktır. Çağın yaklaşımlarına paralel olarak öğrenci-merkezli eğitimin verildiği, dilin iletişimsel ve işlevsel boyutlarının vurgulandığı bir ortam sağlamak ve bunun gerçekleştirilebilmesi için personelimize meslek-içi eğitimler yoluyla gerekli akademik desteği sağlamak yer almaktadır.