Misyonumuz

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun temel amacı, yabancı dil eğitiminde uluslararası düzeyde uygulanan niteliksel koşullara uygun olarak İngilizce eğitimi vermek ve öğrencilerin bu dili akademik çalışmalarında ve mesleki yaşamında etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Zorunlu İngilizce derslerinin yanı sıra, Yabancı Diller Yüksekokulu deneyimli ve nitelikli akademik kadrosu ile modern ve akademik bir ortamda tüm insanlarımızın hizmetine farklı dil ve seviyelerde dersler vermeyi hedeflemiştir.

Okulumuzun temel misyonu, yabancı dil öğretiminde çağdaş öğretim standartlarını yakalamak, dil öğretiminde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, dil öğretiminde uluslararası öğrenciler için bir cazibe noktası haline gelerek Dicle Üniversitesi'nin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmaktır.