Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu


Doç.Dr. Osman SOLMAZ - Müdür 

Yabancı Diller Yüksekokulu

 


Dr. Öğr. Üyesi Kadri NAZLI - Üye
Yabancı Diller Yüksekokulu