İdari Personel

Mehmet GÖKTAŞ (Enstitü Sekreteri) 

Aynur SÜMER (Özel Kalem) 8480

Süleyman ÇEÇEN(Yazı İşleri)

Reyhan Karabacak(Yazı İşleri)

Rıdvan KARAKAPLAN (Mali İşler)
Zelal İZCİ GÖKALP (Personel İşleri)
Sabiha İLHAN (Personel İşleri)