Zorunlu Öğrenci Stajı

Stajın amacı;  öğrencinin öğrenim gördüğü lisans programı ile ilgili olarak yurtiçi-yurtdışı kamu ve özel kurumlara ait işyerleri ile Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerinde yürütülen çeşitli çalışmalara katılarak uygulama alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgülerini arttırmak ve pratik tecrübe kazanmasını sağlamaktır.

DÜ-FRM-431 nolu dilekçeyle (STAJ KURUM BAŞVURU DİLEKÇESİ) gideceği kurum veya kuruluşa başvuracak, kabul edilirse DÜ-FRM-428 nolu form ve DÜ-FRM-429 nolu dilekçeyle birlikte evrak kayıda belgelerini teslim edeceklerdir.

Staj Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde staja başlamayan veya başlamayacağını önceden bildiren öğrenci, o dönem staj yapmaktan  vazgeçmiş  sayılır.

Staj yeri belirlenen öğrencilerin Staj Belgeleri (Başvuru dilekçesinin fotokopisi-1 Adet, Sigortalandırma yazısı-1 Adet) Müdürlük kanalıyla öğrencinin staj yapacağı birime gönderilir.

Staj sona erdiğinde, kurumlar her öğrenci için doldurulacakları Staj Sonuç Belgesini (DÜ-FRM-433 nolu form), staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde Müdürlüğe gönderirler.

Staj Sonuç Belgesi gelmeyen veya belirtilen tarihten sonra gelenlerin stajı kabul edilmeyecektir.

Stajını daha sonra yapmak isteyenler, Staj erteleme dilekçesi (DÜ-FRM-430 nolu form) ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Stajını daha önce yapmış olanlar, staj muafiyet dilekçesi (DÜ-FRM-432 nolu form) ve staj yaptığını gösterir belgeyle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Form ve dilekçelerin Güncel ve "Kontrollü kopyalarına" Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün web sayfasının         http://services.dicle.edu.tr/dss/qadocnew.aspx     adresindeki "Formlar " sayfasında arama çubuğuna sadece form numarasını yazarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz.         

STAJ KOMİSYONU

1. Dr.Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK

2. Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Yürük

3. Ar. Gör. Dr. Veysi ASKER

DÜ-FRM-425 Staj Defteri Öğrenci Kimlik Bilgileri Formu

DÜ-FRM-426 Öğrenci Staj Günlük Çalışma Raporu Formu

DÜ-FRM-427 Staj Başvuru Dilekçesi

DÜ-FRM-428 İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu

DÜ-FRM-429 Staj Kurum Bildirimi Dilekçesi

DÜ-FRM-430 Staj Erteleme Dilekçesi

DÜ-FRM-431 Staj Kurum Başvuru Dilekçesi

DÜ-FRM-432 Staj Muafiyet Dilekçesi Formu

DÜ-FRM-433 Staj Sonuç Belgesi Formu

 DÜ-FRM-167 Zorunlu Staj Başvuru Formu

DÜ-FRM-168 Staj Sicil Formu


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
D.Ü SHYO Staj Uygulma Esaslarıİndir
FRM 167 (Zorunlu Staj Başvuru Formu)İndir
FRM 168 (Staj Sicil Formu)İndir
FRM 428 (İşyeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu)İndir
FRM 429 (Staj Kurum Bildirim Dilekçesi)İndir
FRM 430 (Staj Erteleme Dilekçesi)İndir
FRM 431 (Staj Kurum Başvuru Dilekçesi)İndir
FRM 432 (Staj Muafiyet Dİlekçesi Formu)İndir
FRM 433 (Staj Sonuç Belgesi Formu)İndir
FRM 455 (Staj Defteri Öğrenci Kimlik Bilgileri Formu)İndir
Staj Akış Şemasıİndir
Staj Bilgi Dosyasıİndir
Staj Defteriİndir
Staj Yapılabilecek Kurumlarİndir