Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

1. Ar. Gör. Dr. ŞAHAP AKAN

2. Dr. Öğr. Üyesi Bahri BARAN KOÇAK

3. Kemal YOLDAŞ (Y.O. Sekreteri)

4 .Kadir BİÇER (Öğrenci Temsilcisi)

Uluslararası Öğrenci Temsilcisi
Ahmad KANNAS