Misyon

Evrensel niteliklere sahip eleman yetiştirmek.

Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmek,

Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek mezunlar vermek,

Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar düzeyinde hayat standardının yükselmesine katkıda bulunmak bölge ve dünya gerçeklerine duyarlı üretici bireyler yetiştirmek suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak,

Bilimsel faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim insanları arasındaki iletişimin ve iş birliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak.

Atatürk İlkelerini ve bu bağlamda Anayasa’nın belirlediği temel ilkeleri özümsemiş, ulusal yurttaş ve evrensel dünya insanı niteliği kazanmış, bilgi, yeterlilik, iletişim ve etkileşim becerisine sahip kültür, sanat ve doğaya değer veren bireyler yetiştirmek.