Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY (Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Şahap AKAN (Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı)

Kemal YOLDAŞ (Yüksekokul Sekreteri-Raportör)