Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Vedat ORUÇ (Müdür-Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bahri Baran KOÇAK (Müdür Yardımcısı Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih YÜRÜK (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Vedat Veli ÇAY (Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Fatih KOÇYİĞİT (Üye)

Doç. Dr. Mehmet Kadri AKYÜZ (Üye)

Kemal YOLDAŞ (Yüksekokul Sekreteri-Raportör)