Uçak Bakım ve Onarım Bölümü

UÇAK BAKIM VE ONARIM BÖLÜMÜ

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü, havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ve motivasyonu yüksek, takım çalışmasına yatkın, yolcu uçakları ve hava araçlarında ortaya çıkan teknik sorunları çözme sistematiğine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenimleri boyunca sektörle birlikte dinamik şekilde öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışan bölümümüzün; bu amaçla öğrencilerimizi son sınıfta sektördeki firmalara bir yıl süre ile iş başı eğitime gönderecek ikili anlaşma çalışmaları başlamıştır. Bu sayede öğrenciler okulda aldıkları teorik bilgi birikimlerini pratik çalışmalarla harmanlayarak kalıcı hale getirmekte ve aynı zamanda mezuniyet sonrası çalışacakları ortamlara adaptasyonlarını tamamlama şansı elde etmektedirler.

Dersler Türkçe işlenmekle birlikte teknik dokümanları kullanırken havacılık bakım sektöründeki teknik terimleri de öğrenmektedirler. Öğrencilerimiz ders yükünün dörtte birini seçmeli derslerden seçebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerle FARABİ ve ERASMUS gibi öğrenci değişim programlarına katılma şansları bulunmaktadır. Bölüm ders içerikleri; bütün dünyada uygulanan ve standardizasyonun yüksek olduğu SHT-147 ve EASA Part-66 gibi havacılık bakım eğitimi formasyonu ile birebir uygun olacak şekilde oluşturulması için gerekli olan çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemizde ve dünyada havacılık bakım sektöründe nitelikli insan gücüne katlanarak artan ihtiyaç doğrultusunda, öğrencilerimizin mezun olduklarında iş bulma oranları yüksek olmaktadır.

Amacı: Programın temel amacı, havacılık bakım onarım sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda, emniyet kültürüne azami dikkat göstererek hava araçlarının mekanik bakımını yapabilecek personel yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Uçak Bakım ve Onarım Bölümü programında, yarıyıllar itibariyle belirlenen müfredat programına göre dersler okutulacaktır.

İstihdam Olanakları: Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü öğrencileri mezuniyet sonrasında hat bakım, hangar bakım ve imalat yapan kurumlarda hava aracı bakım teknisyeni (uçak bakım mekanik teknisyeni) olarak çalışabilmektedirler.