Yapı Bilgisi Anabilim Dalı


 

YAPI BİLGİSİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr.Nursen IŞIK

Ünvan

Ad- Soyad

Dahili

e-mail

Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Şefika ERGİN

3712

sefika@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Doç. Dr.

Nursen IŞIK3710isikcn@dicle.edu.trYapı Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Ağa GÖNÜL

3720

ismail@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

Hatice ÇİÇEK

3716

hatice@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Nihat VURGUN3734

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Celal GÖGÜL

2951
celalgogul@hotmail.comYapı Bilgisi

Arş. Gör.

Hazal BOYDAK
3691
hazal.boydak@dicle.edu.tr
Yapı Bilgisi