Vizyonumuz

Vizyonumuz;

  • Mimarlık fakülteleri arasında ön sıralarda araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı eğitim programları ile yer almak,
  • Çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmek
  • Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü  eğitim sayesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümsemiş, rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlamak
  • Araştırma-eğitim-uygulama bütünlüğünü güçlendirmek,
  • Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmak,
  • Uluslararası  eş değerlendirme  ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma; eğitim programı, öğrenci ve mezunların bilgi bankası, mezunların izlenmesi, eğitim ortamı niteliği, bölüm içinde öğrenciye sağlanan olanaklar “sosyal sermaye” anlayışı kapsamında projelerin teşviki, ulusal-uluslararası sosyal ve akademik ilişki ortamlarını oluşturmak
  • Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
  • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin bir üye olmak; özellikle akademisyen ve öğrenci transferleri yoluyla dışa açılmak,
  • Öğretim kadrosu ve alt yapısı ile iyi donatılmak,
  • Yüksek kalitede akademik etkinlikleri ile: kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim programlarıyla “mükemmeliyet merkez”lerinden biri olmak, benzer yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmaktır.