İdari Kadro

İDARİ KADRO VE GÖREVLERİ

No

Ad- Soyadı

Görev Tanımı

1 Aydın BULUT
 • Fakülte Sekreteri

2


 • Özel Kalem

3

Şef. Emine KARADENİZ

 • Yazı İşleri
 • Kalite
 • Kurul kararları
4 Alev DUYMAZ
 • Personel ve yazı işleri

5

Tekniker. Adnan LALE

 • Mimarlık Fakültesi Teknik İşleri
 • İç hizmetler Şefi

6

VHKİ. M. Hakan MÜFTÜOĞLU

 • Evrak kayıt
 • Sivil Savunma
 • İş Sağlığı Üyeliği

7

Blgs. İşlt. M. Nur AKYILDIZ

 • Personel Arşiv
 • Bimer
8 Orhan ŞAHİN
 • Bölüm Sekreteri

9

İlhan KAYA
 • Kütüphane