Mimarlık bölümü görev tanımları

Görev tanımları ektedir.

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
10Mimarlık Fakültasi Öğretim Yardımcılarıİndir
11Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlileriİndir
14Mimarlık Fakültesi Personel İşleriBirimi Memurİndir
15Mimarlık Fakültesi Bölüm Sekreterlikleriİndir
1Mimarlık Fakültesi Dekanİndir
2Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı (Eğitim Öğretim)İndir
3Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı (İdari-Mali İşler)İndir
4Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteriİndir
5Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanlıklarıİndir
9Mimarlık Fakültesi Prof. Dr,Doç. Dr., Dr Öğr. Üyesiİndir