İdari Kadro

İDARİ KADRO VE GÖREVLERİ

No

Ad- Soyadı

Görev Tanımı

1 Aydın BULUT
 • Fakülte Sekreteri

2

Şef. C. Ferhunde ATALAY

 • Özel Kalem

3

Şef. Emine KARADENİZ

 • Yazı İşleri
4 Alev DUYMAZ
 • Personel ve yazı işleri

5

Tekniker. Adnan LALE

 • Mimarlık Fakültesi Teknik İşleri
 • İç hizmetler Şefi

4

VHKİ. M. Hakan MÜFTÜOĞLU

 • Evrak kayıt
 • Sivil Savunma
 • İş Sağlığı Üyeliği

5

Blgs. İşlt. M. Nur AKYILDIZ

 • Personel Arşiv
 • Bimer
6 Leyla BEŞTAŞ
 • Satın alma

7

Hizmetli Orhan ŞAHİN

 • Bölüm Sekreteri

9

Hizmetli İlhan KAYA

 • Kütüphane

10

Temizlik Elemanı Nusret İLTER

 • 2.Kat Temizliği

11

Temizlik Elemanı Burhan FİDAN

 • Zemin Kat Temizliği