Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

  • Doç. Dr. Neşe Baran ÇELİK (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra TEKİN
  • Arş. Gör. Döndü KUŞCU