Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Arş. Gör. Esma YALÇINKAYA
  • Arş. Gör. İbrahim GÜLÇER
  • Arş. Gör. Hasan ÜNAL