Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi Anabilim Dalı

  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇAK  (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Arş. Gör. Gözde Tekmile DEMİR