Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı


    • Prof. Dr. Ezeli AZARKAN (Anabilim Dalı Başkanı)
    • Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah HASAR
    • Arş. Gör. Bavver KILIÇOĞLU
    • Arş. Gör. Ekrem BENZER