Tezli Yüksek Lisans Formları

Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında Kalite Dokümanları (formlar, listeler, prosesler, prosedürler, talimatlar vb.) güvenlik sebebiyle kurum dışına kapatılarak sadece kurum içine açılmış olup, erişim için internet kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. 

Bu nedenle formlara Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü'nün yukarıda belirtilen sayfası üzerinden erişilebilecektir.

Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-527  )

 

Tezli Yüksek Lisans Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332 )

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)

Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

Tez Konusu Öneri Formu  (FRM-335)

İkinci Danışman Talep  Formu (FRM-334)

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036 )

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu  (FRM-149)

Sınav Sonuç Bildirim Formu (FRM-354)

Yatay Geçiş Başvuru Form u

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu

Kayıt Dondurma Fomu (FRM-045)

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM-457)

Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (FRM-353)

 

Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları  

Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-342)

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)

İkinci Tez Danışmanı Talep Formu

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formları

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu ( FRM-458)

Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu  (FRM-345 )

Tez Savunma Sınavı Tutanağı  (FRM-346)

Jüri Tez İntihal  Formu (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu  (FRM-347)

Tez Değerlendirme Formu

 

Tez Teslim Formları

Tez İntihal Formu (FRM-340 )

Tez Kabul Onay Sayfası 

Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM-348)

Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

Tez Teslimi Son Kontrol Formu

Yeni Mezun Anket Formu

 

Tez Yazım Şablonları

Tez Kapak Sayfası Şablonu

Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu

Kayıt silme Formu (FRM-041)Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Tez teslimi ilk kontrol formuİndir