Lisansüstü Eğitim Süreci İş Akış Şemaları

Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında Kalite Dokümanları (formlar, listeler, prosesler, prosedürler, talimatlar vb.) güvenlik sebebiyle kurum dışına kapatılarak sadece kurum içine açılmış olup, erişim için internet kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. 
Bu nedenle formlara Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü'nün yukarıda belirtilen sayfası üzerinden erişilebilecektir.


SĞB-İA-82 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İş Akış Şeması