Kalite Politikamız

 Kalite Politikası

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Mevzuatlar çerçevesinde;

     Sürekli araştırma ve geliştirmenin standartlara uygun olmasını,

     Kaynakların etkin kullanımını,

     Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirmeyi,

     Süreç ve kalite odaklı yönetimi,

     Eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla sağlanan tüm hizmetlerde başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini,

Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.