Tarihçe

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 10 Ocak 1983 tarihinde kurulmuştur. Enstitü'nün amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Eğitimini yürütmektir.

Yukarıda belirtilen organizasyon yönetmeliği. 5 inci maddenin (c) bendine göre Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Bölümleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlıdır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıp Fakültesinde 14, Diş Hekimliği Fakültesinde 6, Veteriner Fakültesinde 9, Beden Eğitimi -Spor Yüksek Okulunda 1, Eczacılık Fakültesinde 1, Atatürk sağlık yüksek okulunda 2, Dil konuşma Terapisi 1 olmak üzere toplam 34 Anabilim Dalı ,55 Lisansüstü Programı bulunmaktadır.

Şubat 1983 - Nisan 2021 tarihleri ​​arasında Enstitümüzden toplam 400 Doktora öğrencisi, 211 Tezli Yüksek Lisans Programı ve 178 Tezsiz Program öğrencisi mezun olmuştur.

Şu anda Enstitümüzde 117 Doktora, 63 Tezli Yüksek Lisans ve 45 Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 225 öğrenci lisansüstü eğitimine devam etmektedir.