Tekstil Teknolojisi

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Öğr. Gör. Nurcan AKGÜNEŞ

Öğr. Gör. Nurcan AKGÜNEŞ

Öğr. Gör. Nurcan AKGÜNEŞ

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Nurcan AKGÜNEŞ

Öğr. Gör. Şebnem NOYAT

Öğr. Gör. Rukiye KAYA 

 

Program Tanıtımı

Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü altında, Tekstil Teknolojisi Programı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu mesleki ve teknik liselerden gelmektedir.

Tekstil Teknolojisi Programı; teknik bir program olup, önlisans eğitimi vermektedir. Tekstil Teknolojisi Programı, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insangücü temininde başvurulan kaynakların başında yer almaktadır. Bu programla, endüstrinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, yenilikçi düşünce sistemine uyum sağlamış, problem çözme becerisi yüksek ve teorik bilgilerini iş hayatının gerçeklerine adapte edebilen teknikerlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Her yıl 40 öğrenci kontenjanı ile 2 yılı kapsayan eğitim-öğretim sürecinde, genel kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca öğrenciler yaz döneminde 30 gün süreli sanayi stajı yapmaktadırlar. Tekstil Teknolojisi Programını tamamlayan öğrenciler, tekstil ve hazır giyim sektöründe; tasarım, planlama üretim, pazarlama, yönetim gibi çeşitli departmanlarda istihdam edilebilmektedirler.