Peyzaj ve Süs Bitkileri

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Doç. Dr. İbrahim DOLAK

Öğr. Gör. Dr. -

Öğr. Gör. Dr. -

Akademik Kadro

Doç .Dr. Ahmet KOÇ

Öğr. Gör. Dr. Talip TURNA

Öğr. Gör. Sülem Şenyiğit DOĞAN 

 

Program Tanıtımı

Programın amacı: Doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi; tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi;  evlerin, yolların, kentlerin tüm yeşil alanlarının planlaması ve bu planların uygulanması, sahil düzenlemeleri, tatil köyleri,  tüm turizm alanlarının çevre düzenlemeleri, milli parklar, doğa koruma alanları gibi insan yaşamına sağlık ve mutluluk katan tüm alanların planlanması ve düzenlenmesi  çalışmalarına yönelik tekniker unvanlı ara eleman yetiştirmektir. Program mezunları Peyzaj Programı Ön Lisans diploması ile mezun olurlar.  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri, ayrıca Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süper marketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklarda görev alabilir veya kendi işletmelerini kurabilirler