Park ve Bahçe Bitkileri

Bölüm Başkanı : Doç. Dr. İbrahim Dolak

Akademik Kadro

Doç.Dr. Ahmet Koç

Öğr.Gör.Dr. Talip Turna

Öğr.Gör.  Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN

 

Doç. Dr. İbrahim Dolak

Doç. Dr. Ahmet Koç

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2010

Doktora

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2017

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2005

Yüksek Lisans

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2011

Lisans

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2003

Lisans

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2007

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Analitik Kimya

- Katı Faz Ekstraksiyonu

- Biyoanalitik Kimya

- Moleküler Baskılama

-Peyzaj tasarım

-Peyzaj planlama

-Yenilenebilir enerji kaynakları yer seçimi

-Uzaktan algılama

-Peyzaj karakteri

İletişim

İletişim

E-posta: idolak@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 - 7756

E-posta: @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7765

 

Öğr.Gör.Dr. Talip Turna

Öğr.Gör. Dr. Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN

 


Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Erciyes Üniversitesi Çevre  Mühendisliği 2020

Doktora

Çukurova Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı (2019-Devam Ediyor)

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Çevre  Mühendisliği 2010

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi  Peyzaj Mimarlığı 2019

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği 2007

Lisans

Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2012

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

-Erişilebilirlik

-Ekoloji

-Kentsel peyzaj

-Akarsu kirliliği

-Elektrokimyasal arıtım temiz üretim

-Atıksu arıtımı

-Anaerobik arıtım

-Kentsel Peyzaj Planlama

-Peyzaj Tasarım

-Uzaktan algılama

-İklim modelleme

İletişim

İletişim

E-posta: @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7748

E-posta: sulemsenyigit.dogan@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 - 7970