Park ve Bahçe Bitkileri

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İbrahim Dolak

 

Akademik Kadro

 

Doç. Dr. Ahmet Koç

 

Öğr.Gör.Dr. Talip Turna

 

Öğr.Gör. Gülcay Ercan Oğuztürk

 

 

 

Doç. Dr. İbrahim Dolak

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2010

 

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2005

 

Lisans

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2003

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

- Analitik Kimya

- Katı Faz Ekstraksiyonu

- Biyoanalitik Kimya

- Moleküler Baskılama

 

 

 

E-posta: idolak@dicle.edu.tr

 

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 - 7756

 

Doç.Dr. Ahmet Koç

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2017

 

Yüksek Lisans

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2011

 

Lisans

Atatürk üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2007

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

-Peyzaj tasarım

-Peyzaj planlama

-Yenilenebilir enerji kaynakları yer seçimi

-Uzaktan algılama

-Peyzaj karakteri

 

E-posta: ahmetkoc0625@hotmail.com

 

Telefon-Dahili:

0 412 241 10 00 – 7765

 

 

Öğr. Gör. Dr. Talip Turna

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

Erciyes Üniversitesi Çevre  Mühendisliği 2020

 

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Çevre  Mühendisliği 2010

 

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği 2007

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

-Erişilebilirlik

-Ekoloji

-Kentsel peyzaj

-Akarsu kirliliği

-Elektrokimyasal arıtım temiz üretim

-Atıksu arıtımı

-Anaerobik arıtım

 

 

E-posta: talipturna@gmail.com

 

Telefon-Dahili:  04122411000-7748

 

Öğr. Gör. Gülcay Ercan Oğuztürk

 

 

EĞİTİM

 

Doktora

KTÜ (Devam ediyor)

 

Yüksek Lisans

Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2014

 

Lisans

Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 2012

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

-Ziraat

-Peyzaj Mimarlığı

-Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

-Peyzaj Tasarımı

-Peyzaj Konstrüksiyon

-Peyzaj Mühendisliği

 

E-posta: gulcayercan@gmail.com

 

Telefon-Dahili:  04122411000-7763