Makine Resim ve Konstrüksiyon

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

Öğr. Gör. Burhan SEVEN

Öğr. Gör. Burhan SEVEN

Akademik Kadro

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

Dr. Öğr. Üyesi Hayri YILDIRIM

Öğr. Gör. Burhan SEVEN 

 

Program Tanıtımı

Makine-resim çizen, genel makine konstrüksiyon ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride, işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim yapar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesimde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. Kurumların fabrikalarında ve belediyelerde görev alabilmektedir. 

Programın Amacı
Makine resim ve konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen, atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine resim ve konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır.
Makine Resim Konstrüksiyon programı; üretimin her aşamasında kullanılacak olan ürünlerin müşteri isteği dikkate alınarak, malzeme ve mukavemet hesaplarını tespit ederek tasarımlarının yapılması, imal edilebilmesi için teknik resimlerinin güncel  bilgisayar çizim programlarında çizilmesi, üretim alanlarında ürünün doğru ve zamanında üretilmesi için gerekli olan planlamaların  yapılması ve çıkan ürünün teknik resmine uygun kalite de olması için gerekli  bilgileri kazandırmayı  ve bu çalışmalar sürecinde ekip arkadaşları ve şirket diğer çalışanları ile uygun iletişim içinde olmayı amaçlar.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik ilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, bilgisayar destekli çizim,  bilgisayar destekli üretim, AUTUCAD, CAD-CAM uygulamaları, proje tekniği gibi dersler okutulur. 

Gereken Nitelikler
 Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara "Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri" ünvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır.