Makine

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi  Hayri YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Hayri YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Hayri YILDIRIM

Akademik Kadro

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

Dr. Öğr. Üyesi Hayri YILDIRIM

Öğr. Gör. Burhan SEVEN 

 

Program Tanıtımı

Makine Programında iki yıl süreli ön lisans eğitimi verilmektedir.  Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makine Teknikeri” unvanı almaktadır. Bu programda öğrencilere, sanayide mühendis ile teknisyen arasındaki rolü yürütecek şekilde aşağıdaki bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.  ¨Makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgiler ¨Günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin tanıtılması  ¨Bilgisayar destekli eğitim ve çizim ¨Nümerik kontrollü tezgahlar için program hazırlama ve tezgah kullanımı¨ İş disiplini, yönetim ve organizasyon prensipleri  ¨Üretim ve planlama teknikleri¨ Ölçü, kontrol teknikleri ile tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri ¨ Talaşlı ve talaşsız imal usulleri ve takım tezgahları  ¨Hidrolik-Pnömatik kontrol sistemleri teori ve uygulamaları ile devre tasarımları ¨ Transport teknikleri