Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri

Bölüm Başkanı : Prof..Dr. Ersin KILINÇ

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ersin KILINÇ

Prof. Dr. Nasrettin GENLİ

Prof. Dr. Mehmet Zahir DÜZ

Doç.Dr. İbrahim DOLAK

Öğr.Gör.Zehra AKMERMER

 

Prof. Dr. Ersin KILINÇ

Prof. Dr. Nasrettin GENLİ

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2012

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD. 2010

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2008

Yüksek Lisans

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2005

Lisans

Fırat Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2005

Lisans

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kimya Böl. 2001

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Biyomalzeme

- Doku mühendisliği

- 3D biyobaskı

- Nanobiyoteknoloji

- Fotopolişmerizasyon

- Kilik Kimyası

- Kontrollu Polimerizasyon Yöntemleri

- Makromonomerler

İletişim

İletişim

E-posta: ersin.kilinc@dicle.edu.tr

 Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 - 7729

E-posta: nasrettin.genli@dicle.edu.tr

 Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7750

 

Prof. Dr. Mehmet Zahir DÜZ

Doç.Dr. İbrahim DOLAK

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD- 2002

Doktora

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2010

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD- 1995

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2005

Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD- 1992

Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2003

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

-Analitik Kimya

-Çevre Kimyası

-Enerji

-Bioyakıtlar

-Gıda Kimyası

-Su ve Atık Sular

-Spektroskopi

- Spektroskopi

- Katı faz ekstraksiyonu

- Moleküler baskılama

İletişim

İletişim

E-posta: @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -

E-posta: idolak@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7756

 

Öğr.Gör.Zehra AKMERMER

Öğr. Gör

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

 

Doktora

 

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, 2011

Yüksek Lisans

 

Lisans

Dicle Üniversitesi, Fen Edb. Fak., Kimya Böl., 2009

Lisans

 

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Katı faz ekstraksiyonu

 

İletişim

İletişim

E-posta: @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -

E-posta: @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 –