Kimya

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Prof.Dr. Ersin KILINÇ

Öğr. Gör. Zehra AKMERMER  Öğr. Gör. Zehra AKMERMER 

Akademik Kadro

Prof. Dr.Ersin KILINÇ

Prof.Dr. Nasrettin GENLİ Prof.Dr. Mehmet Zahir DÜZ 

Doç.Dr. İbrahim DOLAK 

Öğr. Gör. Zehra AKMERMER 


 

Program Tanıtımı

Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri, kimya teknolojisine giriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdam projeleri gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.