İş Sağlığı ve Güvenliği

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Haydar GÖZALICI

Öğr. Gör. Haydar GÖZALICI

Öğr. Gör. Haydar GÖZALICI

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Haydar GÖZALICI

Öğr. Gör. Caner DOĞAN

Öğr. Gör. Şerif ÇİÇEK

Program Tanıtımı

Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğine insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe artmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi vb.) istihdamı zorunlu hale getirilmiştir. Bunun sonucunda iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına olan talep artmıştır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışanın sağlık kapasitesini yükseltmek, çalışma ortamından ve çevresinden gelebilecek tüm sağlık zararlarını ölçmek, değerlendirmek ve önlemlerini almak, çalışan için anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun işler yaratmak veya çalışan özelliklerinin işin özelliklerine uygunluğunu sağlamak üzere teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.