inşaat Teknolojileri

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Akademik Kadro

Dr.Öğr.Üyesi Şermin KOÇYİĞİT

Öğr.Gör. İsmail Ümit ÇIKMAN

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Baran KARAŞİN

 

Program Tanıtımı

İnşaat Teknolojileri Programının amacı, sektörün ihtiyaç ve gelişmelerine cevap verecek şekilde inşaat konusunda bilgili, inşaat işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, inşaat yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, inşaat laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek mezunlar yetiştirmektir.