İç Mekan Tasarımı

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Öğr.Gör. Şevket Baran YÜCEL

Öğr.Gör. Şevket Baran YÜCEL

Öğr.Gör. Şevket Baran YÜCEL

Akademik Kadro

Öğr.Gör. Şevket Baran YÜCEL

Öğr.Gör. Merve NARİN

Öğr.Gör. Heval AYDIN TETİK

Öğr.Gör. Merve YILDIRIM

 

 Program Tanıtımı

İç Mekân Tasarımı, mimari mekanların iç bölümlerinin işlev ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak multidisipliner bir yaklaşımla tasarlanmasını amaçlayan bir meslek dalıdır. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler MYO bünyesinde 2017 yılından itibaren öğrenci alımına başlayan İç Mekan Tasarımı önlisans programının amacı, binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmektir.

 

Programımız TYT puanı ile öğrenci almaktadır. 2021 yılında itibaren öğrencilerimiz 3+1 eğitim modeli ile öğrenim görmektedirler. Bu eğitim modeli ile öğrencilerin, 3 ders dönemi boyunca üniversite bünyesinde teorik ve uygulamalı dersler ile eğitilip, 1 ders dönemi iş yerinde uygulamalı eğitim alarak işletmelerde ve bürolarda ihtiyaç duyulan tasarımcı iş gücü ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır. İç Mekân Tasarımı Programından mezun olabilmek için, en az dört dönem müfredat programında belirtilen toplam 120 AKTS kredili derslerin başarılması ve 30 iş günü staj uygulamasını tamamlanmış olması gerekmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz kamu kurumlarında “Tekniker” unvanı ile istihdam edilebileceklerdir. İç Mekân Tasarımı Teknikerleri;

 

-Mimarlık-iç mimarlık-restorasyon bürolarında,

-İç mekân ve mobilya teknolojisi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında,

-Mobilya, dekorasyon ve diğer iç mekân tasarımı ürünlerinin üretimini yapan işletmelerde,

 

ara/teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. Mezun öğrencilerimiz aynı zamanda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla:

 

-İç Mimarlık

-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

-Mimarlık

-El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

-Geleneksel Türk El Sanatları

 

lisans programlarına geçiş yaparak lisans mezunu olabilirler.