Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Sefer DÜNDAR

Akademik Kadro

Öğr. Gör. Hüseyin AÇAR

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU

Öğr. Gör. Hüseyin GÜLERYÜZ

Öğr. Gör.  Sefer DÜNDAR

Öğr. Gör. Uğur ARSLAN

Öğr. Gör. Mehmet Sercan ÖĞE

 

Öğr. Gör. Hüseyin AÇAR

Öğr. Gör. Dr. Pelin YOLCU

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri (Devam Ediyor)

Doktora

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema, 2020

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema, 2019

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema, 2010

Lisans

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema, 2008

Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema, 2006

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Kitle İletişim Araçları ve Şiddet Öğrenimi

- Türkiye’de Animasyon Film Yapımı 

- Televizyonda Roman Uyarlamaları

- Görsel İletişim ve Fotoğrafçılık

- Film Kuramları

- Film Eleştirileri

- Kültür

- Politik Sinema

- Türk Sineması

- Mobil Oyunlar

- Çizgi Filmler

İletişim

İletişim

E-posta: huseyin.acar @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7737

E-posta: pelin.yolcu @dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7735

 

Öğr. Gör. Hüseyin GÜLERYÜZ

Öğr. Gör.  Sefer DÜNDAR

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Yeditepe Üniversitesi Yeni Medya Planlamaları  (Devam Ediyor)

Doktora

 

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo TV ve Sinema, 2009

Yüksek Lisans

 

Lisans

Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2007

Lisans

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- Yeni Medya Planlamaları

- Yapay Zekânın Medya Aracı Olarak Kullanımı  

- Görsel İletişim ve Tasarım

- Tasarım Programlama ve Uygulama

- Masaüstü Yayıncılık

- Ambalaj Tasarım ve Grafiği

- Baskı Çeşitleri (Dijital, Ofset, Gravür, Linol v.s)

- Görsel İletişim ve Fotoğrafçılık

 

İletişim

İletişim

E-posta: huseyin.guleryuz@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7736

E-posta: dundarsefer@gmail.com

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 – 7737

 

Öğr. Gör. Uğur ARSLAN

Öğr. Gör. Mehmet Sercan ÖĞE

 

 

Eğitim | Yöksis - Scholar

Eğitim | Yöksis - Scholar

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Devam Ediyor)

Doktora

 

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik (2018)

Yüksek Lisans

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Radyo, Sinema ve TV ABD

Lisans

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik (2014)

Lisans

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

 

 

 

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

- İletişim ve Toplum

- Haber Söylemi

- Yeni İletişim Teknolojileri

- Dijital Gözetim ve Mahremiyet

- Dijital Medya

- Dijital Oyun

- Sosyal Medya

İletişim

İletişim

E-posta: ugur.arslan@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 -7960

E-posta: sercan.oge@dicle.edu.tr

Telefon-Dahili: 0 412 241 10 00 –