Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Heybet KILIÇ

Öğr. Gör. Yahya AKIL

Öğr. Gör. Yahya AKIL

Akademik Kadro

Dr. Öğr Üyesi Heybet KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin ASKER

Öğr. Gör. Yahya AKIL


Program Tanıtımı

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Özellikle elektrikli ev cihazları başta olmak üzere elektrikli cihazların bakım, onarım hizmetlerine yönelik teknik servis elemanı ve elektrikli cihazların üretim aşamalarında görev alabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Beyaz eşya sektöründe üretim yapan firmalar, ilgili konuda eğitimli olmaları nedeni ile teknik eleman ihtiyacında öncelikle programımız mezunu öğrencileri tercih etmektedirler.

Programımıza ait teknolojik alt yapısı yeterli olup bir adet Ev Cihazları laboratuvarı mevcut bulunmaktadır. Programımızda ayrıca elektrik ve elektronik programlarının laboratuvar imkanları ile oldukça iyi altyapıya sahip bilgisayar laboratuvarı imkanlarından da eğitim süresince faydalanılmaktadır.

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı, I. Öğretim 30 öğrenci kontenjanına sahip bir programımızdır.


Mezuniyet için gerekli minimum kredi :

Toplam: 100 Ulusal kredi ve 120 AKTS
Zorunlu Staj: 30 iş günü
Eğitim süresi: 2 yıl

Meslekte İlerleme:

Elektrikli Cihaz Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş Sınavıyla geçebilecekleri bölümler*

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği

* 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

Ayrıca mezun olan öğrencimiz isterlerse sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt olarak lisans tamamlama yapabilirler.

(’’Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.’’)

Laboratuvarlar:

 • Ev Cihazları Laboratuarlar
 • PLC Laboratuarlar    
 • Analog Elektronik Laboratuarlar
 • Ölçme Laboratuarlar 
 • Dijital Elektronik Laboratuarlar
 • Lehimleme Laboratuarlar