Bilgisayar Programcılığı

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi. Ersin UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi İsa ATAŞ

Dr. Öğr. Üyesi İsa ATAŞ

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi. Ersin UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi  İsa ATAŞ

Öğr. Gör. Murat UÇAN

Öğr. Gör. Dr. Aziz Mahmut YÜCELEN (Rektörlük 13-b ile görevli)


 

 

Program Tanıtımı

Endüstri ve iş dünyası iyi yetişmiş bilgisayar programcısı ve enformatik uzmanlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu  programda yazılım, donanım ve bu alandaki teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkanlarına kavuşabilmektedirler. Öğrenciler mezun olduktan sonra endüstride aşağıda sayılan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmaktadırlar. Bilgisayar ve ağları, Veri tabanı sistemleri, dizayn ve kurma, yazılım ve donanım geliştirme ve işletimi.