Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL

Akademik Kadro

Öğr.Gör. Yunus KORKMAZ  Öğr.Gör.Hüseyin FIRAT 

 

Program Tanıtımı