Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bölüm Başkanı

Program Başkanı

Program Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL

Akademik Kadro

Öğr.Gör.Dr. Yunus KORKMAZ 

 

Program Tanıtımı