Misyonumuz

Dicle Üniversitesi’nde temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, merkezi organizasyon çerçevesinde yani Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirmek ve üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların ihtiyacı olan testleri, ölçümleri ve analizleri merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

Üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik “uygulamalı araştırma” ve “deneysel geliştirme” çalışmaları yapmak. Türk Sanayi’ni bilgilendirmek bunun için öncelikle sanayici örgütleri ile işbirliği olmak üzere sanayi kuruluşlarına tanıtım ve eğitim programlarını gerçekleştirmek, gereğinde bu kuruluşlara giderek sorunlarını yerinde belirlemek ve sorunlara çözüm üretmektir.

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz bir taraftan evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gelecekteki vizyonun gerçekleşmesi ve misyonun devamlılığı için insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, güvenilir, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı ve özgüveni yüksek bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı; diğer taraftan ise üniversitemizin sanayi ile ilişkilerini koordine ederek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve ortak çalışmalar yapma çabası içerisinde bölge üniversitelerinden gelen araştırmacılara bilimsel çalışmalarında yardımcı olmayı amaç edinmiştir.