Vizyon

Beden eğitimi ve Sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen Dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir. Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında eğitim-öğretim, veren; multi disipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir birim olabilmektir. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,  çağdaş bilgi,  beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,  bu özelliklere bağlı olarak  alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle  toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak. Yüksekokulumuz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş bir ülke vizyonunu temel alarak çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir.