Misyonumuz

Başarı koşullarını kavramış, meslek adamları olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak,  uygulamak ve geliştirmektir. Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu,  gelişen bilimle paralel olarak  çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam  kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, Dünya sporuna ve serbest  zamanların verimli kullanımına   hizmet eden  bireyler yetiştirmektir. Ayrıca;

          .   Ulusal ve Evrensel Spor bilinci geliştirmek;

·  Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak

·  Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak, Bilgiye nasıl ulaşılacağını, onu nasıl kullanacağını ve      geliştireceğini öğretmek,

·  Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak,

·  Değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek,

·  Kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek     bireyler yetiştirmektir.