TEM (Transmission Electron Microscope) Laboratuvarı

Elektron mikroskobu (EM) görüntü oluşturmak için ışıktan daha çok elektronları kullanan bir mikroskoptur. EM’nun ışık mikroskobuyla (IM) karşılaştırıldığında birçok avantajının olduğu görülür. EM’da IM’nun aksine aydınlatma kaynağı olarak ışık yerine vakum içinde hızlandırılmış elektron demeti kullanılır. IM’da genellikle boyanmış preparatlar ışığın, örneğin içinden geçmesi yolu ile incelenerek, tıp ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılır. Ancak atom gibi çok küçük cisimcikleri görmemiz için gerekli olan yüksek büyütmeleri veremezler. EM ise; yüksek büyütme yapar. Büyük bir alan derinliğine sahiptir, yani yüksek rezolüsyonlu görüntüler oluşturur.

Laboratuvarımızda kullanılan Geçirimli Elektron Mikroskobu Jeol marka olup JEM-1010 modeldir ve GATAN marka 782 ES500W model kamera sistemine sahiptir. Cihazda kullanılan lensler üç boyutludur. Cihaz çift mercekli, 3 orta projektörlüdür; fokal uzunluğu mm cinsinden olup konfigürasyona göre değişmektedir. Sürekli oto fokusa sahiptir; çözünürlüğü nm cinsindendir; tarama kapasitesi opsiyoneldir.

Kullanım Alanları:

  • Doku ve Organ Örnekleri: Beyin dokusu ve BOS örnekleri, böbrek anomalisi ve hastalıkları, lenf düğümü stromal bileşenleri ve lenfoma tanılarında kemik iliği incelemesi, hasarlı ya da anormal yapıların değerlendirilmesi, kan kültürlerinin incelenmesi, kemik dokusunun dekalsifikasyon işlemi yapıldıktan sonra incelenmesi,
  • Doku mühendisliği uygulamaları,
  • Hücre ve doku kültürünün yapısal incelemeleri,
  • Embriyonel dokuların, bakteriyel translokasyon içinde mezenter lenf nodu, dalak, karaciğerin incelenmesi,
  • Tümör tanılarında, konjenital metabolik hastalıkların tanısı,
  • Yüksek çözünürlüklü TEM 0,089 ve 0,078 nm aralıklarla dizilmiş karbon ve silikon atomlarını çözümleyebilmede ve malzeme kusurlarını bulabilmede kullanılmaktadır.