ERASMUS+ KA171 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

22.12.2023


BAŞVURU TAKVİMİ

Hareketlilik dönemi: 2022/2023 Sözleşme Yılı

Başvuru tarihleri: 05.01.2024-19.01.2024

Hareketlilik süresi: En az 5 iş günü olacak hareketlilik için son tarih 31 Mayıs 2024

Toplam kontenjan: 17 Personel

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1.Tüm başvuru iş ve işlemleri e-devlet sistemi üzerinden online olarak yürütülecektir. Başvuru için https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

2. Lütfen linke tıkladıktan sonra başvuru yapabilmek için sağ üst köşeden e-devlet şifreniz ile giriş yapınız. Sorularınız için erasmus@dicle.edu.tr adresini kullanınız.

3.Dil Sınavı son beş yılın içindeki YDS ve YÖKDİL (2019 ve sonrası) belgeleri geçerlidir.


KONTENJANLAR:



HİBE MİKTARLARI:

Bireysel Destek: 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak
hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Mesafe Hesaplama Aracı için tıklayınız:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Gönderen Ülke

 Kabul Eden Ülke

 Günlük Hibe Miktarı (avro)

Türkiye

Ortak Ülke

180

 

Ulaşım Desteği:

Elde Edilen “KM” Değeri:

Hibe Miktarı

20-99 km arası

20 euro

100-499 km arası

80 euro

500-1999 km arası

275 euro

2000-2999 km arası

360 euro

3000-3999 km arası

530 euro

4000-7999 km arası

820 euro

8000 km ve üzeri

1.500 euro

 

YEŞİL SEYEHAT DESTEĞİ

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır.

ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.