2023/2024 KA130 Veteriner Staj Konsorsiyumu Personel Hareketliliği Sonuçları

02.01.2024


Üniversitemiz Erasmus+ KA130 Veteriner Staj Konsorsiyumu Personel Hareketliliği değerlendirmeleri sonuçlanmıştır. İlan edilen değerlendirme kriterlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan puan listesi aşağıda sunulmuştur. Aynı zamanda sonuçlar başvuru sisteminden de ilan edilmiştir.

 

Değerlendirme kriterlerinde ilan edilen ve daha önce Erasmus Personel Hareketlilikleri programlarından herhangi birinden faydalanan personelden puan düşülmüş olup değerlendirmeler ilan edilen kriterlere göre yapılmıştır.

Bir personel aynı proje döneminde sadece bir programdan faydalanabilir. Aynı anda iki programa (Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği) başvurup asil listede olan veya sonradan asil listeye girecek olan adayların seçecekleri programdan feragat etmeleri gerekmektedir. İlgili personelin hangi programdan feragat edeceğine dair dilekçenin en geç 05.01.2024 saat 16.00’ya kadar erasmus@dicle.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Asıl listeye giren ve gitmeye hak kazanan personelin gitmek istedikleri kurumdan alacakları kabul mektubu ile hazırlanması gereken Mobility Agreement belgesinin onaylı halini en geç 26.01.2024 TSİ 16.00'ya kadar  https://turnaportal.ua.gov.tr/giris başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Kabul belgesini temin edemeyen personel, bu tarihten sonra feragat etmiş sayılacak ve yerine yedek listeden seçim yapılacaktır.

Seçim sonuçlarına itirazların ve asil listede olup feragat edecek adayların en geç 05.01.2024 tarihine kadar dilekçelerini TSİ 16.00'ya kadar erasmus@dicle.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.