2023/2024 Arkeoloji ve Veteriner Staj Konsorsiyum Öğrenci sonuçları

12.01.2024


2023/2024 Sözleşme Dönemi Erasmus Arkeoloji ve Veteriner Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Programı kapsamında gidecek olan adayların yer aldığı listemiz duyuru ekindedir.

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

·Genel Not Ortalamasının %50'si ve yapılan yabancı dil sınavlarının %50'si alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

·Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

·Aynı eğitim kademesinde programdan faydalanan ya da faydalanacak olan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

·Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına 15, engelli adaylara 10 ve başvuru sırasında kabul mektubu veren adaylara artı 10 puan verilmiştir.

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan, İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 80 ve üstü alan) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, liste ilanen Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasından duyurulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda 60 puan barajını geçemeyen ve sınavlara girmeyen adaylar başarısız olarak elenmişlerdir.

Aday öğrencilerimiz, Konsorsiyum proje bütçeleri hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçe ile 5 Veteriner 1 Arkeoloji aday asil listede ilan edilmiştir. Asil listede yer alan 6 aday için hareketliliğin son tarihi 31 Temmuz 2024, olarak belirlenmiştir. 

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek veya kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri kurumlardan kabul almaları halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Asıl listede olduğu halde, feragat etmek isteyen adayların en geç 17.01.2024 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçesini e posta ile erasmus@dicle.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir.

Asıl listede yer alan ve programdan hibesiz faydalanmak isteyen adayların  16.02.2024 tarihi saat:16.00'ya kadar staj yapmayı planladıkları kurumdan alacakları kabul belgelerini https://turnaportal.ua.gov.tr üzerinden başvuru sistemine yüklemeleri  gerekmektedir. Elden belge teslim alınmamaktadır. Bu tarih ve saate kadar staj yerini bildirmeyen adaylar feragat etmiş sayılacak ve yedek listelerden yerlerine seçim yapılacaktır. Daha önce kabul mektubu veren adayların tekrar kabul mektubu göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu adayların Learning Agreement For Traineeship belgesini doldurmaları ve işlemlerine başlamaları gerekmektedir.

Asıl ve Yedek listeye giren veya hibesiz gitmek isteyen tüm adayların 18.01.2024 tarihi saat: 14.00'da  yapılacak olan Oryantasyon Programına katılımları zorunludur. Toplantı detayları web sayfamızda ve diclerasmus instagram hesabımızdan  ilanen duyurulacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.