Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenim Hareketliliği


Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı, Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim faaliyetleridir. Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları kapsamında gerçekleştirilir ve yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında olabilir.

Seçim Takvimi

Başvuru tarihleri ve seçim takvimi Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından her yıl belirlenmekte ve Erasmus Koordinatörlüğünün web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarını sağlamaları ve gerekli belgelerle birlikte başvuru süresi sona ermeden Erasmus Koordinatörlüğüne bireysel başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Kriterleri

Dicle Üniversitesi’nde örgün eğitim veren yüksekokul, fakülte veya enstitülerinden birine kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,

Yurtdışına çıkmadan önce Dicle Üniversitesi’nde en az 1 akademik yıl öğrenim görmüş olmak,

Başvuru tarihinde genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2,50 / 4.00 not ortalamasına sahip olmak,

Alınan başvurular sonucu, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı dil sınavından (sınav tarihi web sayfasında duyurulacaktır) en az B1 notu veya eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan bu puana denk kabul edilen not karşılığını almış olmak.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirmeler, öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanın %50'si alınarak yapılır. Öğrencilerin hesaplanan sıralama puanlarına ve tercihlerine göre Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yerleştirmeler yapılır.

 

Seçilme Süreci

Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçeye bağlı olarak bölüm kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Yerleştirme, kontenjana bağlı olarak en başarılı öğrenciden başlayarak yapılır. Seçim sonuçları asil ve yedek öğrencilerden oluşan liste halinde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulur. Asil listedeki öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri durumunda veya üniversitemize Ulusal Ajans tarafından ek hibe tahsis edilmesi ve anlaşma kontenjanımızın uygun olması durumunda yedek öğrenciler en başarılıdan başlayarak asil listeye kaydırılır. Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra herhangi bir nedenle hakkından feragat eden öğrencinin bu durumu Erasmus Koordinatörlüğüne bir dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.

Erasmus Öğrencisi Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?

Erasmus Programına seçilen öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin erken tamamlanması tavsiye edilmektedir.

Gidilecek üniversitenin başvuru formu, konaklama formu, Learning Agreement doldurup ve istenen belgelerin tamamı ile belirtilen yere üniversitenin talep ettiği şekilde (posta, fax, scan) (Learning Agreement hazırlanırken bölüm koordinatöründen yardım alınabilir, 3 orijinal nüsha olarak Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) hazırlanır ve imzalanmak üzere Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir) gönderilir.

Gidilecek üniversiteden orijinal Kabul belgesi (Acceptance Letter) istenir. Bu belge vize almanız için gerekli olan belgedir

Pasaport yok ise çıkartılmalı, var ise süresi yeterli mi diye kontrol edilir.

Vize başvurusu için konsolosluktan randevu alınır, gerekli evraklar hazırlanır (Sağlık sigortası gereksinimi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda gideceğiniz ülkenin ve üniversitenin koyduğu kurallara uygun bir seçim yapılır).

Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesinden vadesiz Euro hesabı açtırılır. Hesap cüzdanınızın fotokopisi Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir. Yurt dışından hesap açılabilir için ortak hesap açtırabilir ya da internet bankacılığı kullanılabilir.

Hesap cüzdanıyla birlikte Hibe Sözleşmesinin hazırlanması için Erasmus Koordinatörlüğüne başvurulur, bankacılık ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için bir yakına noter onaylı vekâletname bırakılır, ortak hesap açılabilir ya da bir yakının açacağı hesaba aktarım yapılabilir.

Confirmation Letter , Transcript of Records , Giden Öğrenci Rapor Formu, Pasaport gibi dönüş belgeleri dönüş tarihinden sonra en geç 30 gün içerisinde Erasmus Ofisine teslim edilir.


Başvuru Aşamasında Hazırlanılacak Belgeler

Transkript

Başvuru Formu

Gidecek Öğrenci Dosyasında Olması Gerekenler

Kabul mektubu

Learning Agreement for Studies

Vakıfbank Euro Hesabı

Hibe Sözleşmesi


Katılım Sertifikası

Transkript

Dönen Öğrenci Raporu

Pasaport fotokopisi (Erasmus Koordinatörlüğünde fotokopi çekilecektir).

Dönüşte Hazırlanılması Gerekenler

  Katılım Sertifikası

Transkript

Akademik Tanınırlık Belgesi

Giden Öğrenci Raporu

Değerlendirme Formu

Pasaport Fotokopisi

Ülkelere Göre Hibe Miktarları

Verilecek olan   Hibe Miktarı ülkelerin pahalılık oranlarına göre değişir .Toplam verilecek olan hibenin  % 80’i yurt dışına çıkmadan önce verilir. % 20’si döndükten sonra belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve ders başarısına göre değerlendirilir. Öğrencinin %20 ödemesi için başarı kriteri: alınan toplam kredi sayısının 2/3’ünün geçmesidir.

 

Ülke Kategorileri

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Miktarları (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

300

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
2/3/2021akademik tanınırlık belgesiİndir
2/3/20212019-öğrenci-öğrenim-staj-hibe-sözleşmesi-İndir
2/3/2021katılım sertifikasıİndir
2/3/202102-1-learning-agreement_studies_form_final_2019İndir