Erasmus Staj Hareketliliği


ERASMUS+ STAJ SSS

1.  Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı Nedir? 


Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı, kısa tanımıyla öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanı ile ilgili yurtdışındaki bir işletmede çalışma deneyimi kazanmasıdır. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Mesleki deneyimlerini geliştirmek isteyen ve Dicle Üniversitesi örgün öğretime kayıtlı olan tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerin tamamı programa başvuru yapma hakkına sahiptir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında olabilir.  


2. Erasmus+ Stajı başvuruları ne zaman?

Her sene Eylül-Ekim aylarında başvurular Uluslararası İlişkiler Ofisi web sitesitesinden tüm öğrencilere duyurulur. Erasmus+ Staj Hareketliliği ilanında yer alan tarih aralığında staj hareketliliğine katılabilirsiniz.

2. Kaç ay staj yapabilirim?

Minimum 2 ay, maksimum 12* ay.

* Erasmus+ Bireylerin Öğrenim Hareketliliği kapsamında (Öğrenim+Staj) her bir yükseöğrenim kademesinde en fazla 12 aylık faaliyette bulunabilirsiniz.

3. Erasmus+ staj başvuru belgeleri nelerdir?

Kabul Mektubu (karşı kurumdan onaylı), Başvuru Formu, Transkript, YADYOK Dil Belgesi, Learning Agremeent (Eğer stajınız zorunlu ise).

4. Erasmus+ Stajı başvuru koşulu nedir?


Dicle Üniversitesi’nde örgün eğitim veren yüksekokul, fakülte veya enstitülerinden birine kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak, Yurtdışına çıkmadan önce Dicle Üniversitesi’nde en az 1 akademik yıl öğrenim görmüş olmak, Başvuru tarihinde genel not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2,50 / 4.00 not ortalamasına sahip olmak, Alınan başvurular sonucu, Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı dil sınavından (sınav tarihi web sayfasında duyurulacaktır) en az B1 notu veya eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan bu puana denk kabul edilen not karşılığını almış olmak.

5. Erasmus+ Staj Hareketliliğine ne zaman katılabilirim?

2019-2020 akademik yılında başvuracak adayların staj hareketlilikleri proje döneminde (1 yıl içinde) olması gerekmektedir.

6. Staj İçin Uygun Kurum / Kuruluşlar Nerelerdir?  

Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği kurum, öğrencinin mesleki eğitim aldığı alanla ilgili olmak zorundadır. Bu ölçütler gözetilerek, aşağıdaki kurum/kuruluşlardan birinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilmektedir:

İşletmeler,

Eğitim Merkezleri,

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar.

Ancak Avrupa Birliği kurumları, AB Ajansları, AB Programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kurumlar ve misafir olunacak ülkedeki Diplomatik Türkiye Temsilcilikleri staj yapmak için uygun kurumlar değildir


7. Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?  

Değerlendirmeler, öğrencinin Genel Akademik Not Ortalamasının %55'i ile Yabancı Dil Puanın %45'i alınarak yapılır. Öğrencilerin hesaplanan sıralama puanlarına ve tercihlerine göre Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yerleştirmeler yapılır.


8. Seçilme Süreci  

Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçeye bağlı olarak bölüm kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Yerleştirme, kontenjana bağlı olarak en başarılı öğrenciden başlayarak yapılır. Seçim sonuçları asil ve yedek öğrencilerden oluşan liste halinde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulur. Asil listedeki öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri durumunda veya üniversitemize Ulusal Ajans tarafından ek hibe tahsis edilmesi ve anlaşma kontenjanımızın uygun olması durumunda yedek öğrenciler en başarılıdan başlayarak asil listeye kaydırılır. Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra herhangi bir nedenle hakkından feragat eden öğrencinin bu durumu Erasmus Koordinatörlüğüne bir dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir.


9.Erasmus Öğrencisi Seçildiniz, Ne Yapmalısınız?  

Erasmus Programına seçilen öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin erken tamamlanması tavsiye edilmektedir. Bu işlemler;

Gidilecek kurumdan orijinal (Islak imzalı) Kabul belgesi (Acceptance Letter) istenir. Bu belge vize almanız için gerekli olan belgedir.  

Gidilecek kurum ile iletişime geçilmeli ve Erasmus Koordinatörlüğü tarafından belirtilen tarihe kadar kabul belgesi teslim edilir (ilk aşamada taranmış veya fax yolu ile iletilen kabul belgesi yeterlidir ve kabul belgesinde öğrencinin, Erasmus Placement Programı kapsamında kabul edildiğiniz mutlaka belirtilmeli ve kurumda staj yapacağınız tarihler mutlaka yer almalıdır).  

3 orijinal nüsha olarak Learning Agreement for Traineeships hazırlanır ve bölüm koordinatörüne imzalatıldıktan sonra, imzalanmak üzere Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir (Belgenin orijinali mutlaka öğrenci dosyasında yer almalı ancak ilk aşamada-vize için konsolosluk tarafından istenmiyorsa-belgenin karşı kurum onaylı hali taranmış hali ile teslim edilebilir. Bu durumda öğrenci, en geç yurtdışı dönüşünde mutlaka orijinal belgeyi Erasmus Koordinatörlüğüne teslim eder).

Pasaport yok ise çıkarılır, var ise süresi yeterli mi diye kontrol edilir.  

Vize başvurusu için konsolosluktan randevu alınır, gerekli evraklar hazırlanır.  

Sağlık, mesuliyet ve kaza sigortaları yapılır ve poliçelerin birer nüshası Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir (Sağlık sigortası gereksinimi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda gideceğiniz ülkenin ve üniversitenin koyduğu kurallara uygun bir seçim yapılır).  

Vakıfbank Dicle Üniversitesi Şubesinden vadesiz Euro hesabı açtırılır. Hesap cüzdanınızın fotokopisi Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir. Yurt dışından hesap açılabilir için ortak hesap açtırabilir ya da internet bankacılığı kullanılabilir.  

Hesap cüzdanıyla birlikte Hibe Sözleşmesinin hazırlanması için Erasmus Koordinatörlüğüne başvurulur, bankacılık ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için bir yakına noter onaylı vekâletname bırakılır, ortak hesap açılabilir ya da bir yakının açacağı hesaba aktarım yapılabilir.  

Confirmation Letter (Katılım Sertifikası), Giden Öğrenci Raporu ve Pasaport gibi dönüş belgeleri dönüş tarihinden sonra en geç 30 gün içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir.  Başvuru Aşamasında Hazırlanılacak Belgeler  

Transkript

Başvuru Formu  

Gidecek Öğrenci Dosyasında Olması Gerekenler  

Kabul mektubu

Learning Agreement for Traineeships

Sigorta Poliçesi (Sağlık – Kaza – Mesuliyet Sigortası mutlaka yapılmalıdır)

Vakıfbank Euro Hesabı

Hibe Sözleşmesi

Dönüşte Hazırlanılması Gerekenler

Katılım Sertifikası

Giden Öğrenci Raporu

Değerlendirme Formu

Pasaport Fotokopisi  

 Ülkelere Göre Hibe Miktarları  

Verilecek olan Hibe Miktarı ülkelerin pahalılık oranlarına göre değişir. Toplam verilecek olan hibenin  % 80’i yurt dışına çıkmadan önce verilir. % 20’si döndükten sonra belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve ders başarısına göre değerlendirilir.

Ülke Kategorileri

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Miktarları (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

400Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
2/3/20212019-staj-için-öğrenim-anlaşması-(learning-agreement-for-traineeships)İndir
2/3/20212019-öğrenci-öğrenim-staj-hibe-sözleşmesi-İndir
2/3/2021katılım belgesiİndir