Ders Verme Hareketliliği

Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programından, sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman) personel yararlanabilmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak personelin,  en   az 8 saat    eğitim vermesi zorunludur.

Hareketlilik seyahat hariç, en az 2 gün, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilir (Başvuru yoğunluğundan dolayı faaliyetin 1 haftası üniversitemiz tarafından hibelendirilmektedir. İsteyen personel, faaliyetini hibesiz bir şekilde daha uzun tutabilmektedir).

Hareketliliğin anlaşmalı olunan kurumlara gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Üniversitemizin anlaşmalı olmadığı bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirmek isteyen personelimizin, anlaşma imzalamak üzere üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü ile iletişime geçip talebini iletmesi halinde ilgili üniversite ile anlaşma yapılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Seçilen öğretim elemanlarının,  30 Eylül  tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

İsteyen personelimiz hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler. Ancak bunun için de başvuru döneminde Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

Başvuru ve Seçim Süreci:

Başvuru için üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünün ilgili akademik yıldaki ilanları döneminde başvuru belgelerinin tamamı Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir (Başvuru döneminde belgelerini teslim etmeyen personel, kabul almış olsa bile programdan faydalanamaz).

Başvuru döneminde ilan edilen değerlendirme kriterleri ile değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasından ilan edilecektir.

Asil listeye giren adaylar, belirtilen tarihler arasında bir kabul mektubu sağlayıp Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edecektir(Kabul belgesi ile beraber karşı kurumdan imzalı "Mobility Agreement" belgesi teslim edilecektir).

Belgelerini teslim eden adaylar, bağlı bulundukları akademik birimden (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul vs.) kalacakları süre için görevlendirme almak üzere başvuruda bulunurlar (Görevlendirmelerde, personelin Erasmus+ Programı kapsamında görevlendirildiği, yolluk ve yevmiyesinin Erasmus+ Programından karşılanmak üzere görevlendirme yapıldığı mutlaka belirtilmelidir).

Görevlendirmesi de çıkan personel biletleme işlemlerini gerçekleştirip, gitmeden en erken 30 gün önce hibe sözleşmesinin hazırlanması için, Erasmus Koordinatörlüğüne başvuruda bulunmalıdır (Sözleşme imzalanabilmesi için Vakıfbank'tan açılan bir Euro hesabı istenmektedir).

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından yurtdışı çıkışı öncesi toplam alınması gereken harcırahın %80'i personelin hesabına çıkarılır.

Yurtdışında programın tam olarak bitirilmesi sonrası alınacak olan katılım sertifikası (eğer orijinali Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmediyse Mobility Agreement ve kabul mektubu) ve Biniş Kartları orijinal olarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir.

Son olarak sisteme Ders Verme Raporunun girilmesinin ardından personele %20 harcırah ve uygun olan seyahat ödemesi gerçekleştirilir.

Gerekli belgeler*:

             Gitmeden Önce:

                          Başvuru Formu (Mobility Agreement) ,

                        Dil Belgesi,

                        Davet Mektubu,

                          Ders Verme Hibe Sözleşmesi ,

                        Görevlendirme Kararı,

                        Euro Hesabı (Vakıfbank Dicle Üniversitesi Bağlı Şb.),

             Dönünce:

                         Katılım Sertifikası,

                        Dönen Öğretim Elemanı Raporu,

                        Biniş Kartları (Bütün seyahatlere ait).

*Hazırlanacak olan belgelerin tamamının gidilen kurumdan orijinal olarak alınması gerekmektedir. Yurtdışı çıkışından önce belgelerin taranmış halini temin eden personel, yurtdışı dönüşünde orijinal belgeyi dönüşte Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Eksik evrakı olan veya orijinal belgeleri teslim etmeyen personelin %20 ödemesi yapılmayacaktır.

Hibe Miktarları

2019 sözleşme dönemi ülkelere göre günlük hibe miktarları:

Gidilecek ülkelere göre günlük hibe miktarları:  

 

Hayat Pahallılığına Göre Ülke Kategorileri

Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, GKRY, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

119

 Ayrıca gidilen  Yükseköğretim Kurumunun bulunduğu şehir ile Diyarbakır arasındaki mesafe esas alınarak aşağıdaki tabloya göre seyahat ödemesi yapılacaktır:

Mesafe Hesaplama Aracı için tıklayınız:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

 

Elde Edilen KM Değeri

Seyahat Hibesi (€)

10 - 99 KM

20

100 - 499 KM

180

500 - 1999 KM

275

2000 - 2999 KM

360

3000 - 3999 KM

530

4000 - 7999 KM

820

8000 KM ve üzeri

1500Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
2/3/20212019-personel-hareketliliği-anlaşması---ders-verme-(staff-mobility-agreement---teaching)İndir
2/3/20212019-personel-ders-verme-eğitim-alma-hibe-sözleşmesiİndir