Yüksek Lisans Mezunlarımız

Adı Soyadı

Danışmanı

Mezuniyet Tarihi

Tezin Adı

MEHMET VEYSEL ÖNLÜ

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2022

Diyarbakır İl Merkezindeki Yoğun Yaşam Ortamlarında Yüksek Frekanslı Elektromanyetik Alanların ve Kaynaklarının Araştırılması

AYŞAN USTA

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2022

İnsansız Hava Aracından Çekilen Videolar Kullanılarak Derin Öğrenme Yaklaşımı İle Nesne Tespiti

HEDİYE NUPELDA KANPAK

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2022

Derin Öğrenme ve Anahtar Nokta Poz Tahminlemesi Yöntemiyle İnsan Duruşu Tahminlemesi

HASAN ERDAL

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMİN ASKER

2022

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Vektör Kontrolü

ÖMER KARAOZAN

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMİN ASKER

2022

Fotovoltaik Panellerde Soğutma İle Verim Artırmanın Deneysel Analizi

OSMAN VARIŞLI

Dr. Öğr. Üyesi CAFER BUDAK

2022

Geo Veri Tabanına Kayıtlı Mikrodizi Verilerinin Analizi İçin Yeni Bir Bilgisayar Programının Tasarlanması

VASFİYE MENÇİK

Dr. Öğr. Üyesi CAFER BUDAK

2022

Derin Öğrenme Modellerinin Gürültüye Karşı Bağışıklığı ve Histopatolojide Uygulanması

HUSSEIN YOUSEFALTURK

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA CANSIZ

2022

RF Enerji Hasatlama Devreleri İçin 915 Mhz Taşıyıcı Frekansında Mikroşerit Anten Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

İBRAHİM DURSUN

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2021

Akıllı EEG Tasarımı

DELAL ŞEKER

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2021

MFCC Destekli Makina Öğrenmesi Algoritmaları İle Fokal/Non-Fokal EEG Kayıtlarının Sınıflandırılması

HAYRİYE CENGİZ

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2019

Ters Cevaplı Sistemler İçin Optimal PI/PID Tasarımı

ONUR AKALP

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2019

Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Dış Etken Kaynaklı Arızaların Analizi ve Azaltılması

CUMA ANIL TAKEŞ

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2019

PI-PD Denetleyici İle İkiz Rotor Denetimi

AMMAR BAWDAKA

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2019

Model Öngörülü Kontrol İle Denetleyici Tasarımı

AZİZ ERTEN

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2019

Zigbee Teknolojisinin Araştırılması ve Biyomedikal İşaretlerin İletimine İlişkin Örnek Bir Uygulama

ABDURRAHMAN GÖNENÇ

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2019

Uydu Görüntüleri Kullanılarak NDVI ve RVI Bitki Örtüsü İndekslerinin Karşılaştırılması

ZEYNELABİDİN SEVGİLİ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2019

İmleç Hareketlerine Ait Eeg Sinyallerinin Sınıflandırılmasında Adaptif ve Adaptif Olmayan Filtrelerin Uygulamaları

EMRE NEDİMOĞLU

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2019

Şebekeye Bağlı Güneş Enerjisi Santrallerinin Harmonık Etkilerinin Araştırılması

ŞAHİN YILDIZ

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2019

Radar Tabanlı Biyomedikal Uygulamalar İçin Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu

SADİ SERDAR GÜNELİ

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2019

Yerel Santralde Ada Oluşumunu Engelleyen Frekans Değişim Rölesine Yeni Bir Yaklaşım

MUHAMMET MUSTAFA AKAY

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2019

Üç Fazlı Uzay Vektör PWM Kontrollü Eviricinin FPGA Tabanlı Kosimülasyonu

SEYRAN AY

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2019

Maksimum Güç Nokta İzleyici İçin Kullanılan Artan İletkenlik Algoritmasının FPGA-Tabanlı Kosimülasyonu

REMZİYE CENGİZ

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2018

GSM Tabanlı Çoklu Takip Sistemi

JULIUS BAMWENDA

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2018

El Hareketlerinin Kinect İle Komut Olarak Algılanması

ERDAL ÇÖKMEZ

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2018

Kesir Dereceli PI Denetleyici Tasarım Metotlarının Performans Analizi ve Karşılaştırılması

SERDAL ATİÇ

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2018

PI ve PID Kontrolör Tasarımı İçin Genelleştirilmiş Kararlılık Bölgelerinin Oluşturulması

MEHMET ÇEÇEN

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2018

Güç Transformatörünün Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak 2 ve 3 Boyutlu Tasarımı ve Kayıp Analizi

TİMUR LALE

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2018

Stator Kısa Devre Arızasının Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Performansına Etkilerinin Araştırılması

HASAN ZAN

Dr. Öğr. Üyesi ABDULNASIR YILDIZ

2018

Normal ve Patolojik Kalp Ses Kayıtlarının Zaman-Frekans Temelli Otomatik Sınıflandırılması

MEHMET YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi ABDULNASIR YILDIZ

2018

Farklı Zaman Ölçekli EEG İşaretlerinden Epilepsinin Tespiti

ÖMER EMHAN

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2017

Yukarı–Aşağı İmleç Hareketine İlişkin EEG Kayıtlarının Ayrık Dalgacık, KNN ve DVM İle Sınıflandırılması

MESUT ŞEKER

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2017

İyi–Kötü Kokular İle İlişkili EMOTIV-EPOC Tabanlı EEG Kayıtlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Sınıflandırılması

FUAT PEKER

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2017

Ters Sarkaç Sisteminin PI-PD Denetleyici Kullanılarak Kontrol Edilmesi

CEM HAYDAROĞLU

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2017

Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santralinin Performans Analizi

HASAN POLAT

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2016

Görsel-İşitsel Uyaranlar Kaynaklı Oluşan Duyguların EEG İşaretleri İle Sınıflandırılması

HEYBET KILIÇ

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2016

Güneş Enerjisi İle İlgili Meteorolojik Verilerin Tahmini İçin Yöntem Geliştirilmesi

SEYFETTİN VURAN

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2016

Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Rezonans Frekansının Hesaplanmasında Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinası Yöntemlerinin Karşılaştırılması

YAVUZ GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA NALBANTOĞLU

2016

Statik Senkron Seri Kompansatör İçin Kaskad Yapılı Optimal Kontrolör Tasarımı

HÜSEYİN ÖZMEN

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2015

Üç Boyutlu Elektromanyetik Saçılım Problemlerinin Moment Metodu ve Rwg Taban Fonksiyonları İle Çözülmesi

YUSUF YALÇIN KARDAŞ

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2014

Gsm Kontrollü Akıllı Ev Uygulaması

HALİL İBRAHİM AYDINÖZ

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2014

Kızıltepe Bölgesinde Tarımsal Sulamada Kaynaklanan Gerilim Dalgalanması Etkilerinin Asenkron Motorlarda Sürücü Sistem Kullanımı İle Azaltılması

MEHMET NERGİZ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2013

Diyabetik Retinopati Tespitinde Yeni Bir Algoritma Kullanılarak Optik Disk Yerinin Kestirimi

KERİM KARADAĞ

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2012

ECoG Tabanlı Parmak Hareketlerinin KNN ve DVM Yöntemleri İle Sınıflandırılması

EMRULLAH ACAR

Prof.Dr. MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM

2012

Yapay Zeka Yöntemleriyle Bitki Yaprak İmgelerinde Pas Hastalıklarının Tespiti

CEM KUTLU

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMET ALİ ARSERİM

2012

Kalman Filtresi İle Ses Sinyallerinin İyileştirilmesi

MELTEM AYZER ÖZBEK

Prof.Dr. İBRAHİM KAYA

2011

Genetik Algoritma Yöntemi İle Kaskad Sistemler İçin Optimum Kontrolör Tasarımı

İSA ATAŞ

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2011

Açıklık Kuplajlı Mikroşerit Yama Antenin Rezonans Frekansının Yapay Sinir Ağları İle Belirlenmesi

HÜSEYİN ACAR

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2010

Uyanıklık Seviyesinin Kestiriminin DSP Tabanlı Olarak Gerçekleştirilmesi

HÜSEYİN ERDOĞAN

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2010

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Doğrudan Moment Kontrolünün Benzetimi ve Sürücü Düzeneğinin Gerçeklenmesi

FERHAT ÇIRA

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2010

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Histerezis Akım Denetimli Vektör Kontrolünün Benzetimi ve Sürücü Devresinin Gerçeklenmesi

ALİ İLGÜN

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2010

Güneş Gözeleri İle Beslenen Sistemlerde Enerji Üretimi ve Örnek Uygulamaların Simulasyonlar İle Analizi

ÖMER FARUK ERTUĞRUL

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2010

Enerji İletim Hatlarında Modüler Yapay Sinir Ağları ve Dalgacık Dönüşümü İle Arıza Analizi

MUSTAFA CANSIZ

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2010

Diyarbakır İl Merkezinin Elektromanyetik Alan Haritasının Çıkarılması ve Durum Değerlendirilmesi

HAKKI EĞİ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2009

Uykuda Periyodik Hareket Bozukluğu (UPHB) Hastalığının TMS 320 C6713 Sayısal İşlemci Kartı İle Otomatik Tespiti

YURDAGÜL BENTEŞEN YAKUT

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2009

Güneş Gözeleri İle Beslenen Hız Kontrollü Asenkron Motor Sürücü Sisteminin Gerçeklenmesi ve Sulama Sistemine Uygulanması

CAFER BUDAK

Doç.Dr. MUHAMMED BAHADDİN KURT

2008

Elektromanyetik Dalgaların Biyolojik Dokular İçindeki Yayılımının Zamanda Sonlu Farklar Metodu İle Analizi ve Simülasyonu

ZEHRA URAL BAYRAK

Doç.Dr. BİLAL GÜMÜŞ

2007

Yakıt Pilleri ve Bir PEM Yakıt Pili Sisteminin Dinamik Benzetimi

MURAT İKİZ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2006

Wavelet (Dalgacık Dönüşümü) ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak Ses Sinyalinden Konuşmacı Tespiti

BARKIN İŞERİ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2006

Personel Yer Belirleme Sisteminde GPS Desteğinin Kullanılması

NECMETTİN SEZGİN

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2003

EEG ve EMG Sinyalleriyle Uyuklama Seviyesinin Modern Yöntemlerle Kestirimi

MUHİTTİN BAYRAM

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2003

EEG Sinyalleriyle Uyuklama Seviyesinin Modern Yöntemlerle Kestirimi

FERHAT TUNÇ

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2003

EMG Sinyalleriyle Uyuklama Seviyesinin Modern Yöntemlerle Kestirimi

MUHAMMET ALİ ARSERİM

Prof.Dr. MEHMET AKIN

2001

Beyin Sinyallerinin Modern Spektral Analiz Yöntemleri İle Kestirimi

MUSTAFA NALBANTOĞLU

Doç.Dr. SABİR RÜSTEOĞLU

2001

Enerji İletim Sistemlerinde Otomatik Tekrar Kapamanın Geçici Rejim Kararlılığına Etkisi

FARUK ERKEN

Doç.Dr. SABİR RÜSTEOĞLU

2001

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorda Moment Dalgalanmalarının Azaltılması