Program Eğitim Amaçları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi sürecinde aldıkları kuvvetli matematik ve fizik altyapısı ile mesleki ve sosyal konularda yeterli düzeydeki kazanımları sonucunda öğrencilerimizin, mezuniyetlerini izleyen 5 yıl içerisinde, aşağıda belirtilen amaçlarından en az birine sahip olması hedeflenmektedir:

      Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde faaliyet gösteren özellikle enerji üretim, iletim, dağıtım, haberleşme, elektronik donanım yazılım, otomasyon alanları olmak üzere ulusal/uluslararası şirket ve kuruluşlarda mühendislik, işletme, yöneticilik, ar-ge faaliyetlerinde bulunabilirler.

      Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri yürütebilir, yüksek lisans, doktora çalışmaları yapabilir akademik olarak ilerleyebilirler.

      Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlarda bireysel veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunurlar.

      Sürekli eğitim yaklaşımı içerisinde, kendilerini geliştirmek üzere çeşitli eğitim etkinliklerinde bulunarak değişen koşullara kendilerini uyarlayabilir ve geliştirebilir, girişimci olabilirler.