Elektrik Elektronik Bölüm Tanıtımı

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 1993 yılında Elektrik Mühendisliği olarak öğrenci almış, 1997 yılında programın adı Elektrik Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiş ve aynı yıl ilk mezunlarını vermiştir. Programın müfredatı ihtiyaçlar ve gelişmeler ışığında birkaç kere değiştirilmiştir. Dicle Üniversitesi’nin Bologna sürecine uyum çalışmaları çerçevesinde 2013-2014 eğitim yılından itibaren öğrenciler, Bologna sürecine uygun müfredat ile öğrenim görmeye başlamışlardır. Ayrıca, programda 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulamalı mühendislik eğitimi (intörn mühendislik) uygulamasına geçilmiştir. Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü % 70 teori ve %30 uygulama-laboratuvar dersleri ile öğrencilerine tasarım, üretim, proje planlama, yönetim vb. konularda beceriler kazandırarak onları meslek hayatına hazırlamaktadır.

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında, Yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim 1998 ve 2012 yıllarında başlamıştır. Günümüz itibariyle, bölümde 6 profesör, 2 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 9 tane araştırma görevlisi bulunmaktadır. Elektrik Elektronik Mühendisliği bünyesinde Temel Elektrik ve Elektronik, Haberleşme, Elektrik Makinaları, Anten ve Mikrodalga, Mikrodenetleyici, Kontrol, Süreç Denetimi, Otomasyon, Elektrik Tesisleri ve Bilgisayar laboratuvarı olmak üzere 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Kuruluşundan bu yana 2023 yılı Ekim ayı itibariyle 1415 lisans, 64 yüksek lisans ve 18 doktora mezunu vermiştir. Halen 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle 687 lisans, 79 yüksek lisans ve 33 doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. 

2021 sonu itibariyle ulaşılabilen mezunlarımızın çalıştıkları sektörlerin dağılımı aşağıdaki şekilde verilmiştir.